Lege oharra

34/2002 legeak esandakoari jarraiki, uztailaren 11koa dena, Merkataritza Elektronikoari eta Informazioaren Sozietatearen Zerbitzuei buruz diharduena, Magna SIS-ek, webgune honen bidez informazioaren sozietatearen zerbitzuak eskaintzen dituen aldetik, interesa eduki dezakeen pertsona eta erakunderentzat atzigarri jartzen ditu ondorengo informazio orokorreko datuak:

Izen komertziala: Magna SIS
Merkatu Izena: Asociación de Estudiantes Universitarios Magna SIS
Identifikazio Fiskalerako Kodea (IFK): G-75070979
Erregistro Zenbakia Asoziazio gisa: AS/G/17061/2012
Helbidea: Manuel Lardizabal pasealekua 1, 20018 Donostia (Gipuzkoa)
Posta elektroniko helbidea: magnasis@magnasis.com
Telefonoak: (+34) 6 889 62462 / (+34) 943 01 5022

Webgune honen eduki guztiak, testu, grafiko, irudi, diseinu eta edukioi dagozkien jabetza intelektualaren eskubideak barne harturik, izaera mugatzailerik gabe, eta baita marka, izen komertzial edota beste edozein ikur bereizgarri, Magna SIS-en jabetzaren parte dira edota bere legezko jabeena, beraien inguruko eskubide guztiak erreserbatuta egonik.

Debekatuta dago edukien edozein erreproduzitze, osotasunean zein partzialki, edozein forma edo modutan, dela mekanikoa, elektronikoa, kopiagintzakoa edo beste oro, eta baita edozein hedatze jarduera, komunikazio publiko edota banaketa, Magna SIS edota eskubide horien legezko jabeen idatzizko baimenik gabe.

Magna SIS ez da erabiltzaileek egindako edukien erabilerak sortu litzakeen kalte edo okerren arduradun izango, ezta erabiltzaileek egindako indarrean dagoen edozein lege-xedapenen haustearen arduradun ere.